CMS aWebsheep
Uitnodiging

UITNODIGING voor de bijeenkomst op donderdagavond 19 april 2018 om 19.45 uur in Dúndelle, Bakkeveen.

Het thema voor deze avond is:

 BRANDPREVENTIE

De heer Anne de Jager van de Brandweer Zuidoost–Friesland komt praten over brandpreventie in en om het huis.

                                         

 

Interessegroepjes en Mededelingen:

 

NIFELCLUB

-       De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 23 april, bij Lammy, Mjumsterwei 30 (n.b.: 16 april vervalt, omdat Lammy verhinderd is)

-       Onderwerp: porselein schilderen  

-       Zelf meenemen: jampot met deksel.  En eventueel een te beschilderen voorwerp

-        Opgeven op de lijst of bij Lammy Hazenberg.

 

KOOKCLUB

-       De laatste kookclub dit seizoen is op woensdag 25 april (ook deze bijeenkomst is verplaatst; was 11 april)

-       Onderwerp: een Italiaans buffet

-       Maximaal 6 personen, kosten € 8,--, van 16.30 tot 20.00 uur

-       Aanmelden via de lijst of de mail: hoogenboomemy@home.nl

 

LOOPCLUB

-       Gaat woensdag 2 mei lopen bij Veenwouden (een route van ca. 10 km).

-       Vertrek: 13.00 uur vanaf de Plaza.

-       Opgeven bij: Gerda IJbema, 0516 541815 of g.ijbema01@gmail.com of

-       Nel Reinsma, 0516 541633 of rnreinsma@ziggo.nl, of via de lijst.

                           

UITSTAPJESCLUB

-       Maakt op woensdag 25 april een rondvaart door Giethoorn en het omliggende natuurgebied

-       Vertrek om 10.00 uur bij de Plaza

-       De rondvaart begint om 11.00 uur

-       Kosten: € 12,50 voor het varen +  € 11,50 voor de picknick = € 24,00 per persoon, excl. reiskosten

-       We krijgen een picknick mee in een knapzak. Dit is een broodje ham, broodje kaas, salade, drinken en fruit

-       Er kunnen maximaal 45 personen mee

-       Opgeven bij sylvia@holleboomadvies.nl, telefoon 542068 of jantien.mulder@gmail.com, telefoon 541696.

 

Expositie in Nuis

-       Lammy stelt voor om met een groep naar Nuis te gaan, naar de Expositie ‘Sterk Werk V’ van Open Ateliers Westerkwartier

-       Op woensdagmiddag 30 mei

-       Een aantal kunstenaars is dan aanwezig om te vertellen over de kunst en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

-       Adres: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis

-       De groep spreekt zelf af of ze per fiets of auto gaan en hoe laat het vertrek is

-       Opgeven op de lijst of bij Lammy Hazenberg.

 

 LEDENADMINISTRATIE

Wij willen de gegevens van de leden graag zo goed en zo volledig mogelijk ingevoerd hebben in het systeem dat door de Vrouwen van Nu (landelijk)  gebruikt wordt (het zgn. Portal).

Van onze leden ontbreekt in een aantal gevallen de geboortedatum en van bijna iedereen is onbekend hoe lang men lid is. Omdat we ondermeer inzichtelijk willen hebben of er binnen onze afdeling jubilarissen zijn, gaan we binnenkort proberen om zoveel mogelijk van die ontbrekende gegevens boven water te krijgen.

 

HAAK- en BREICAFE

-       altijd op de eerste vrijdagmorgen van de maand, om 10.00 uur in Dorpscafé De Brink.

 

Neem voor nieuws over de Vrouwen van Nu provinciaal of landelijk eens een kijkje op de websites:

-       www.vrouwenvannu.nl/fryslan

Hier vind je ook nadere informatie over de Algemene Vergadering van de Vrouwen van Nu – Fryslân, op dinsdag 17 april 2018 19:00 in Hotel Van der Valk te Leeuwarden. Deze vergadering is ook toegankelijk voor leden van afdelingen.

Voor het tabblad “Voor leden” heb je de gebruikersnaam (lidfryslan) en het wachtwoord (fry8592) nodig.

of

-       www.vrouwenvannu.nl

Hier is de gebruikersnaam: lidlandelijk. En het wachtwoord: lan9013

     Namens het bestuur,

     Margriet Dijkstra.