CMS aWebsheep
LID worden Bent u nog geen lid en wilt u het
 (misschien) wel worden?

 Neem dan contact op
 met onze secretaresse Gerda IJbema
 Telefoon 0516 541815 of
 g.ijbema01@gmail.com

 De contributie is vastgesteld op  51,60 per jaar. 
Te betalen vr 1 november op  rekeningnummer NL13RABO 03051.01.099 
t.n.v.Vrouwen van Nu Bakkeveen

Bedanken als lid moet schriftelijk vr 15 oktober,
anders bent u nog contributie  verschuldigd voor het komende jaar.